Cote Family Sept 2004 - Phillip Matora (shotkeeper)